تاریخچه و آشنایی با نحوه قالی بافی تبریز

تاریخچه و آشنایی با نحوه قالی بافی تبریز

قالی تبریز یکی از بهترین قالی های کشور ایران  می باشد، با با زیباترین طرح ها و رنگ ها بافته میشود در این مقاله با قالی تبریز بیشتر آشنا شوید. ادامه خواندن تاریخچه و آشنایی با نحوه قالی بافی تبریز