تقسیم بندی قالی های ایرانی از جهت خطوط نقشمایه‌ ای

تقسیم بندی قالی های ایرانی از جهت خطوط نقشمایه‌ ای

نقوش قالی ايران و نگاره هاي تزيينی آن و از همه مهمتر مفاهيم بنيادی و شايد هم راز آميز آنها، از جمله مباحث تخصصی قالی ایران می باشد که در طی چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه فرار گرفته است، با ما همراه باشید. ادامه خواندن تقسیم بندی قالی های ایرانی از جهت خطوط نقشمایه‌ ای